یکپارچه سازی

ارائه راهکارهای یکپارچه سازی پروژه های حفاظت الکترونیک<<       مشاوره و طراحی                 آموزش             >>

حفاظت الکترونیک

Integration یا یکپارچه سازی تجهیزات حفاظت الکترونیک به معنی ایجاد ارتباط بین زیر سیستم های مختلف مانند دوربین، کنترل دسترسی، حفاظت پیرامونی، پیجینگ و سایر منابع سازمان مانند تهویه و BMS بوده و هدف از برقراری این ارتباط امکان ایجاد سناریوهای ترکیبی بین این تجهیزات می باشد. برای مثال در زمان تشخیص حریق سیستم پیجینگ به صورت اتوماتیک افراد حاضر در سایت را به سمت خروج هدایت نموده، سیستم کنترل تردد مسیر های خروج را باز نموده و همچنین سیستم تهویه برای جلوگیری از گسترش حریق از کار می ایستد. در همین مثال ساده می توان اهمیت یکپارچه سازی را برای مدیریت شرایط بحرانی سازمان درک نمود.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">حفاظت الکترونیک</h4>

سیستم های اسکادا

یکی دیگر از کاربردهای گسترده نرم افزارهای یکپارچه سازی استفاده از آن در سیستم های اسکادا می باشد. عموما به دلیل تنوع بالای تجهیزات و پروتکل های انتقال اطلاعات، همچنین نیاز به وجود تصویری متشکل از کلیه اطلاعات استخراج شده در مرکز کنترل می بایست از Platform های یکپارچه سازی استفاده نمود. این گونه نرم افزارها که به عنوان Middle ware نیز شناخته می شوند امکان ارتباط با پروتکل های مختلف و تولیدکنندگان تجهیزات متنوعی را دارا بوده و در نهایت تصویری یکپارچه از داده های مورد نظر را در مرکز کنترل ایجاد می نمایند. این نرم افزارها همچنین امکان انجام اتوماتیک سناریو های از پیش برنامه ریزی شده یا ایجاد گزارشات مدیریتی در صورت وقوع رخداد را دارا می باشند.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">سیستم های اسکادا</h4>

اتاق کنترل

مراکز کنترل یا اتاق مانیتورینگ به عنوان نقاطی که کاربر با کلیه تجهیزات در ارتباط می باشد یکی دیگر از موارد مصرف نرم افزارهای یکپارچه سازی می باشد. نرم افزارهای یکپارچه سازی امکان تعامل Interactive کاربر با ویدئو وال یا سایر انواع نمایشگر را مقدور می سازد. این نرم افزارها با تغییر چیدمان ویدئووال در شرایط خاص امکان مدیریت تجهیزات مختلف را در یک پنل به کاربر می دهد. برای مثال همزمان با ایجاد آلارم از یک تجهیز بلافاصله نقشه محل رخداد، دوربین های جانبی و همچنین بلندگوهای محل مورد نظر در دسترس اپراتور قرار می گیرد. ایجاد دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده و گردش کار نرم افزاری امکان بروز خطا را برای اپراتور به حداقل رسانده و مدیریت سیستم نیز با بررسی گزارشات و آمار، دیدگاه دقیق تری نسبت به شرایط سازمان پیدا خواهد نمود.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">اتاق کنترل</h4>