نرم افزارهای یکپارچه سازی سیستم های حفاظت الکترونیک


آنچه که باید درباره ی PSIM بدانید …


ادامه مطلب

اهمیت یکپارچه سازی

لزوم یکپارچگی سامانه های حفاظت الکترونیک و ایمنی


یکپارچه سازی سیستم های حفاظت الکترونیک نظیر دوربین، کنترل دسترسی، حفاظت پیرامونی، پیجینگ و ایجاد سناریوهای ترکیبی، مدیریت بحران را امکان پذیر و موثر می سازد.

طراحی سیستم جامع حفاظت الکترونیک

در طراحی سیستم های حفاظت الکترونیک، می بایست پیش بینی هایی را جهت یکپارچه سازی نهایی انجام داد. استفاده از پروتکل های استاندارد و تجهیزات مناسب هزینه های آتی را کاهش داده و به راحتی امکان Integration را در اختیار سازمان قرار خواهد داد.

تغییر دیدگاه حفاظتی سازمان

برای بهره برداری از مزایای یکپارچه سازی سیستم حفاظت الکترونیک و ایمنی، باید دیدگاه مدیران سیستم و سیاست های حفاظتی به روز شوند. در این راستا آموزش اپراتورها و مدیران سیستم الزامی بوده و می بایست تفکر سیستماتیک در سازمان نهادینه شود.

مزایای یکپارچگی سیستم حفاظتی

بسیاری از مدیران به دلیل عدم آشنایی با قابلیت های یک ساختار یکپارچه، در مدیریت تعداد نیرو و همچنین ضریب اطمینان پذیری سامانه خصوصا در شرایط بحران دغدغه های جدی دارند. وجود گردش کار یا Workflow، امکان ایجاد سناریوهای از پیش تعریف شده و بررسی گزارشات سیستم به جای مدیریت سنتی منابع راندمان کاری را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

باید از یکپارچه سازی های ساده شروع کرد


باید از یکپارچه سازی های ساده شروع کرد

تنوع تجهیزات و پیچیدگی هایی که سیستم های حفاظت الکترونیک نوین به همراه دارند، در کنار ایجاد سناریوهای ترکیبی که چند زیرسیستم را درگیر می نماید بر پیچیدگی های کاری می افزاید. اما داشتن دیدگاه آینده نگر و به طور کلی وجود برنامه جامع حفاظتی سازمان قدمهایی را برای نیل به اهداف کلان تعریف نموده و از سناریوهای کوچک شروع می شود تا مدیران و اپراتورها به مرور زمان با سیستم آشنایی کامل پیدا نمایند.


اطلاعات بیشتر

چه تجهیزاتی را می توان در ساختار یکپارچه تعریف کرد


تجهیزات حفاظت الکترونیک نظیر دوربین، VMS، کنترل دسترسی، پیجینگ و …، تجهیزات ایمنی نظیر سیستم اعلام حریق و سیستم های نشت یاب، سامانه های موقعیت یابی GIS و نقشه، تجهیزات عمومی سازمان نظیر تهویه، آسانسور و در نهایت هر تجهیزی که به درگاه شبکه متصل شود نظیر ATM, POS و سامانه های اتوماسیون صنعتی