مشاوره و طراحی

مشاوره فنی و طراحی پروژه های حفاظت الکترونیک مبتنی بر IT<<         نظارت بر اجرا                 یکپارچه سازی         >>

فعالیت های تخصصی شرکت

شرکت اسپاد بصورت ویژه تمرکز خود را بر روی مشاوره و طراحی سیستم های حفاظت الکترونیک تحت شبکه قرارداده و همواره سعی می نماید با استفاده از دانش روز و مطابق آخرین استانداردهای جهانی، به افزایش بهره وری پروژه های حفاظت الکترونیک کمک نماید. این مهم از طریق راهکارهای فنی جدید و بعضاً خلاقانه میسر بوده و در اغلب موارد به کاهش هزینه پروژه نسبت به روشهای سنتی منجر می گردد. این موضوع در برخی موارد فاصله بین اجرا و یا عدم اجرا یک پروژه بزرگ را مشخص می نماید. با توجه به استفاده از تجهیزات حفاظت الکترونیک امروزی که اغلب مبتنی بر شبکه نیز می باشند، وجود بستر و زیرساخت مناسب برای انتقال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات اهمیتی به مراتب بالاتر از تجهیزات انتهایی نظیر دوربین، بلندگو و یا تجهیز حفاظت پیرامونی خواهد داشت.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">فعالیت های تخصصی شرکت</h4>

خدمات مشاوره

 • انجام مطالعات مقدماتی و برآورد اقتصادی
 • تهیه طرح های راهبردی حفاظت الکترونیک در سطح کشور
 • طراحی نقشه راه جامع حفاظت الکترونیک سازمان
 • تحلیل و آنالیز وضعیت موجود پروژه
 • شناخت و مستندسازی نیازهای حفاظتی بهره برداران
 • طراحی مفهومی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز
 • تهیه شرح خدمات فنی و لیست کالا و خدمات مورد نیاز مناقصات
 • برگزاری تشریفات مناقصه، تهیه مستندات ارزیابی، ارزیابی کیفی و فنی
 • تهیه طرح تفصیلی و پلان های فنی قابل اجرا

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">خدمات مشاوره</h4>

خدمات فنی تخصصی

 • ارائه راهکار ذخیره سازی تصاویر
 • ارائه راهکار نوین پیاده سازی شبکه های فیبر نوری
 • انتخاب معماری و ارائه طرح شبکه اکتیو
 • ارائه طرح فنی در خصوص منابع پردازشی
 • ارائه راهکار توزیع برق و UPS
 • ارائه راهکارهای نرم افزاری پشتیبانی و نگهداری سیستم

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">خدمات فنی تخصصی</h4>

خدمات فنی حفاظت الکترونیک

 • ارائه راهکار نرم افزاری یکپارچه سازی سیستم های حفاظت الکترونیک
 • ارائه راهکار پیجینگ و اینترکام مبتنی بر شبکه
 • ارائه راهکار حفاظت پیرامونی مبتنی بر تکنولوژی های نوین
 • ارائه راهکارهای حفاظتی سیستم های حمل و نقل

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">خدمات فنی حفاظت الکترونیک</h4>