پروژه های ما

پروژه هایی که در گذشته توسط این مجموعه انجام شده است

پروژه های شرکت حفاظت الکترونیک اسپاد


همراه اول

همراه اول
طراحی مرکز کنترل و مدیریت عملیات شبکه

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی بوعلی سینا
مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرا پروژه حفاظت الکترونیک

 بندر بوشهر

بندر بوشهر
مشاوره و طراحی سیستم جامع حفاظت الکترونیک

پتروشیمی کارون

پتروشیمی کارون
مشاوره و طراحی پروژه حفاظت الکترونیک و زیرساخت شبکه

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
طراحی سامانه نظارت تصویری مبتنی بر شبکه

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران
بررسی وضعیت موجود و طراحی سیستم حفاظت الکترونیک

کود شیمیایی اوره لردگان

کود شیمیایی اوره لردگان