آموزش برای سازمان ها و ارگان ها

شرکت حفاظت الکترونیک اسپاد تجربیات ارزشمندی را در زمینه برگزاری دوره های آموزشی حفاظت الکترونیک مبتنی بر شبکه، برای مجموعه های دولتی و خصوصی دارا می باشد. مدرسین مجرب این شرکت با گواهینامه های معتبر بین المللی، سرفصل های متنوعی را از سطح مقدماتی تا پیشرفته و مبتنی بر نیاز سازمان شما طراحی و در زمانبندی مربوطه ارائه می نمایند.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">آموزش برای سازمان ها و ارگان ها</h4>

آموزش برای شرکت های همکار

شرکت حفاظت الکترونیک اسپاد، برای پرسنل فنی شرکت های همکار نیز امکان ارتقاء دانش و دوره های آموزشی تخصصی را در نظر گرفته است. آشنایی با تکنولوژی های جدید موثر در اجرای پروژه، شامل موضوعات مختلفی از حوزه زیرساخت شبکه و فیبر نوری تا سیستم های حفاظت الکترونیک مبتنی بر شبکه و یکپارچه سازی سیستم ها قابل ارائه برای گروه های کوچک و تیم فنی شرکت های همکار می باشد.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">آموزش برای شرکت های همکار</h4>

آموزش برای اشخاص (تکنسین)

کسب دانش تخصصی در زیرمجموعه های رشته دانشگاهی مرتبط، شما را نسبت به سایر رقبا در بازار کار از امتیازات بیشتری برخوردار می سازد. برای مثال فردی با مدرک کارشناسی در رشته IT و یا کامپیوتر در صورتی که دانش پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و سرویس های قابل پیاده سازی در این بستر را داشته باشد نسبت به سایر فارغ التحصیلان همدوره، قطعاً موقعیت های کاری بیشتری خواهد داشت. بروزرسانی اطلاعات قابل استفاده در پروژه ها، آشنایی با برندها و استانداردهای مورد نیاز و به نوعی پل حد فاصل بین دروس تئوری و آنچه در پروژه های اجرایی مورد نیاز خواهد بود از نتایج اصلی این دوره ها می باشد.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right;">آموزش برای اشخاص (تکنسین)</h4>