ارائه راهکار تخصصی ذخیره سازی سیستم های نظارت تصویری


آنچه که درباره ی راهکار تخصصی ذخیره سازی تصاویر باید بدانید …


ادامه مطلب

نکات کلیدی

انتخاب راهکار و تجهیز ذخیره سازی تصاویر


مهمترین نکته در انتخاب ذخیره ساز سیستم های نظارت تصویری وجود سناریویی واقعی برای شرایط تصویر برداری و همچنین پارامترهای محیط مانند نور، میزان حرکت و همچنین تدوین الگوی ذخیره سازی و بازبینی می باشد.

پهنای باند و حجم داده

محاسبه دقیق پهنای باند تصاویر ارسالی از سمت دوربین، ترافیک داخلی شبکه مانند کلاینت ها و مانیتورینگ مرکزی، نخستین گام در انتخاب تکنولوژی ذخیره سازی می باشد.

معماری نرم افزار مدیریت تصاویر(VMS)

نرم افزار های مدیریت تصاویر یا VMS از لحاظ نوع مسیریابی و نحوه مدیریت ترافیک معماری های متفاوتی دارند. پس از محاسبه حجم داده و پهنای باند باید در خصوص نحوه ارسال تصاویر در شبکه و بار پردازشی آن نیز محاسبه انجام گردد.

سناریوی کاری اتاق مانیتورینگ

نحوه مدیریت و راهبری سیستم نظارت تصویری می تواند بر میزان ترافیک شبکه و همچنین سرورهای پردازش تصاویر تاثیر مستقیم داشته باشد. سیستم های نظارت تصویری تحت شبکه کاربری متفاوتی نسبت به دوربین های آنالوگ می طلبد.

مدیریت رخداد (Event management)


مدیریت رخداد (Event management)

در سیستم های نظارت تصویری تحت شبکه، استفاده از پارامترهایی مانند هوشمندی دوربین (On Edge Analytics) ، همچنین عدم ضبط مداوم تصویر و جستجوی چشمی اپراتورها می تواند ضریب امنیتی سیستم و سرعت واکنش نسبت به حوادث را افزایش دهد.


مشاهده مطلب